Ogłoszenia

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

1)          Rocznica poświęcenia naszego kościoła parafialnego jest okazją do modlitwy za fundatorów i budowniczych naszej świątyni oraz tych, którzy troszczą się o jej piękno. Pamiętajmy o naszej dostojnej świątyni, której budowę rozpoczęto w 1490 r.

2)          1 listopada, obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Ko­ściół wychwala Boga za dar świętości najwspanialszych swoich córek i synów. To ci, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i przy­kazaniom. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. Msze św. w naszym kościele będą o godz.  800 i 1000. Natomiast godz. 1100  na Cmentarzu będzie miała miejsce uroczysta Msza św. sprawowana przez duszpasterzy obydwu parafii.   Poprzedzi ją o 1030 procesja po Cmentarzu z modlitwami za zmarłych, połączona z pokropieniem wodą święconą grobów. Po południu nie będzie Mszy świętych. W tym roku parafia św. Brata Alberta organizuje  nabożeństwo na Cmentarzu Grzebalnym w dzień Wszystkich Świętych, a także odpowiada za wywóz śmieci do 20 kwietnia przyszłego roku.

3)          2 listopada jest Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych.

W tym roku jest to niedziela dlatego porządek nabożeństw będzie:

  • 800 – Msza św. w kościele,
  • 1000 – Msza św. w kościele,
  • 1200 Msza św. po niej procesja żałobna z Wypominkami jednorazowymi,
  • 1600 Msza św. w kościele,
  • 1730 – Procesja żałobna z Różańcem,  po cmentarzu grzebalnym. Na procesje zabieramy znicze albo lampiony, które po procesji postawiamy na grobach zmarłych księży, albo naszych bliskich.
  • 1800 – Msza św. żałobna w kaplicy cmentarnej za wszystkich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu i w obrębie naszego miasta.

4)          Nasz szacunek dla zmarłych wyraża się nie tylko w stawianiu zniczy i kwiatów na grobach. Chrześcijanin modli się za zmarłych, ofiaruje w ich intencjach Msze Święte, Odpusty, a także wypominki. Błogosławiony Papież uczył nas, że: „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”. Pamiętajmy o naszych zmarłych i polecajmy ich Miłosierdziu Bożemu w wypominkach w każdą niedzielę przed Mszami św. o godz. 800, 1000 i 1200. Przyjmujemy również na Wypominki jednorazowe na procesje w Dniu Zadusznym.

5)          W ramach spotkań modlitewnych w mieście, w środę będzie Koronka do Bożego Miłosierdzia na Rynku przy Aptece Rynek 15 a, w intencji zmarłych. Szczególnie modlić się będziemy za zmarłych w tym roku, z obydwu Parafii. Na te spotkanie modlitewne wychodzimy procesyjnie obydwu kościołów, po wieczorowych Mszach św.

6)          Zachęcamy, aby skorzystać z odpustów – czyli z darowania kary za grzechy popełnione „Od 1do 8 listopada włącznie można codziennie uzyskać ODPUST ZUPEŁNY za pobożne nawiedzenie cmentarza grzebalnego i choćby myślne odmówienie modlitwy za zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych….JEDNORAZOWY ODPUST ZUPEŁNY z okazji Dnia Zadusznego można ofiarować tylko za cierpiących w czyśćcu. W tym celu należy spełnić następujące warunki: nawiedzić kościół, podczas nawiedzenia należy odmówić: Ojcze nasz” i „Wierze”, dodać jakąkolwiek modlitwę w intencji Ojca świętego; odbyć sakramentalną spowiedź i przyjąć Komunię św. ..”

7)          Ważne na dzień Wszystkich Świętych:

Brama cmentarza jest już otwarta, aby umożliwić wjazd tym, którzy tego naprawdę potrzebują. Jeżeli ktoś może obyć się bez samochodu niech to uczyni z myślą o bardziej potrzebujących, chorych, ludziach starszych i przyjezdnych z poza Makowa. Władze Miejskie razem z Policją uczynili wszystko, aby przy cmentarzu było jak najwięcej miejsc parkingowych:

  • ulica Cmentarna będzie jednokierunkowa, z wjazdem od ul. Moniuszki. W ten sposób będzie więcej miejsca dla pieszych i pojazdów,
  • Prosimy, aby rano przywieźć kwiaty i znicze, a na Mszę św. o godz. 1100  przyjść bez samochodu, tym bardziej, ze trwa remont mostu, dzięki temu pozostawimy miejsca dla tych, którzy muszą korzystać z pojazdu.
  • Zawsze powinniśmy okazywać sobie życzliwość i cierpliwość, a w dni zmarłych jest to po prostu konieczne. Bóg zapłać za zrozumienie i życzliwość.
  • Na starym i nowym cmentarzu ustawione są specjalne 2 kontenery, do których wyrzucamy śmieci i zostaną wywiezione jeszcze w środę. Są również wstawione pojemniki na opakowania plastikowe.

8)          Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego będzie trwała do 28 października br., Zużyty sprzęt składamy na podwórzu plebański, przy garażach. Kto chce otrzymać Kartę utylizacji złomu może przyjść 28 października ok. godz. 12.oo, kiedy Firma utylizacji będzie zabierała złożony złom. Szczegóły tej akcji są przedstawione w ulotkach rozłożonych w kościele.

Ogłoszenia Parafii św. Alberta na Uroczystość Wszystkich Świętych

O godz. 10.30 – procesja żałobna na cmentarzu poprowadzona przez Parafię Św. Brata Alberta.

O godz. 11.00  – Msza św. za zmarłych odprawiona przy cmentarnej kaplicy przez makowskich Ks. Proboszczów.

Prosimy o zgromadzenie się wiernych przy ołtarzu, by w pełni uczestniczyć we Mszy Św. Dobrze przeżyta Msza Św. i przyjęta Komunia Św. to największy dar jaki możemy ofiarować na intencje zmarłych.

Ofiary składane na tace na cmentarzu przeznaczone są na pokrycie kosztów wywozu śmieci w ciągu całego roku. W tym roku czyni to Parafia Św. Brata Alberta. Uprasza się, by śmieci cmentarne wrzucać do ustawionych kontenerów.